ALGEMENE VERGADERING MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020-20.00 uur

KUNST IN DE STAD VZW

RPR DENDERMONDE NR. 0413.263.352

Grote Markt 54 bus 6, 9100 SINT-NIKLAAS

www.kunstindestad.be                                                                                                 

                                                                                                 Sint-Niklaas, 18 augustus 2020

 

Geacht lid, beste vrienden

 

Betreft: Algemene Vergadering Kunst in de Stad VZW – maandag 31 augustus 2020 – 20.00 u

 

We hebben het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van de vzw Kunst in de Stad. Omwille van de Coronamaatregelen, zal deze vergadering georganiseerd worden via Teams. Om deel te nemen aan deze algemene vergadering volstaat het een mail te sturen naar info@kunstindestad.be. U ontvangt dan per kerende een uitnodiging voor Teams.

 

Agenda:

 

  1. Verwelkoming door de voorzitter
  2. Aanstelling van een voorzitter en secretaris van de vergadering
  3. Verslag van het werkjaar 2019
  4. Financieel verslag 2019
  5. Goedkeuring jaarrekening en begroting
  6. Kwijting van de bestuurders
  7. Samenstelling van de Raad van Bestuur – Benoemingen & herbenoemingen
  8. Toekomstplannen

 

 

We hopen u allen te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

Dirk Van den Broeck                                      Martina Buys                                    Veerle Van Goethem

Voorzitter                                                          Penningmeester                             Secretaris

 

Indien U niet aanwezig kan zijn en toch wil deelnemen aan een eventuele stemming, wil dan zo goed zijn een getekende volmacht te willen bezorgen. Bedankt hiervoor.

 

Variapunten/verontschuldigingen: Dirk Van den Broeck 0478 66 65 33 of info@kunstindestad.be

 

Volmacht-Algemene Vergadering-31/08/2020 20.00 uur : Volmacht AV 2020