10 BUSTES

10 BUSTES (WERNER HEYNDRICKX)

10 Bustes door Werner Heyndrickx

De kunstenaar Werner Heyndrickx is een meester in het vervaardigen van realistische portretten. Daarbij weet hij ook het karakter van de geportretteerde uitstekend weer te geven. Onder het beleid van burgemeester Romain De Vidts is de toegang naar het centrum van Sint-Niklaas ontsloten door het aanleggen van de Parklaan. Tegelijkertijd wordt de stad eigenaar van het historische Walburgkasteel en het omliggende park, dat is omgedoopt tot ‘Romain De Vidtspark’.

Werner Heyndrickx is veeleisend bij het tot stand komen van zijn werk. Ieder detail heeft zijn waarde en zijn exacte functie in het geheel. Omwille van dit streven naar perfectie werkt hij steeds met een vaste bronsgieter. Bij al zijn werken hecht hij veel belang aan de patina van het beeld.

HEYNDRICKX Werner (1909-1986)

Werner Heyndrickx is een realistisch beeldhouwer van portretten en figuren. Opleiding aan de Academies van Sint-Niklaas en Antwerpen en aan het Nationaal Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen (atelier E. Wijnants). Leraar beeldhouwen aan de Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas en het Hoger Instituut te Antwerpen (1965).
Prijzen : de ‘Godecharleprijs’, de ‘Van Leriusprijs’, de ‘Prijs Doutrolonde de Try’ en de ‘Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Beeldhouwkunst’.

Kunst in de Stad, 24 april 2010