IN DE WOLKEN

IN DE WOLKEN (FRANS HEIRBAUT)

Hoog op de sokkel klimt een jongetje naar de hemel terwijl zijn speelkameraad toekijkt. Het bronzen beeld lijkt gewichtsloos. Het tafereel is beweeglijk, speels, optimistisch en benadrukt de onbezorgdheid van de jeugd. Terwijl de ene op de labiele touwladder klautert, reikt de andere jongen een helpende hand aan. Hij staat stabiel met beide voeten op de grond en kijkt oplettend toe. Om hun dromen te bereiken hebben jonge mensen elkaar nodig. Meer nog: experiment en bedachtzaamheid, gevoel en rede vullen elkaar aan en zijn nodig om hoge doelen in het leven te bereiken.

HEIRBAUT Frans (1948)

Frans Heirbaut is de zoon van beeldhouwer Gisleen Heirbaut. Hij volgt de patroonsopleiding steen- en marmerbewerken (1969) en behaalt te Sint-Niklaas het diploma hoger kunstonderwijs beeldhouwen (1974) en tekenen (1975). In het European Centre for Craftsmen te Venetië studeert hij restauratietechnieken (1979). In Sinaai wordt in 1990 ‘De schaapherder’ met een volksfeest ingehuldigd.

 

Kunst in de Stad, 15 september 2001