Stukje geschiedenis bij het overlijden van Daan Anthuenis.

Jammer genoeg ben ik nog de enige getuige die  het ontstaan, de wortels van de Stichting Kunst in de Stad, heb mee gemaakt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1971 werd Pros Matthys schepen van Cultuur. Dit was voor hem een zeer ondankbare taak. Het was voor hem ongekend terrein en daarboven was het cultureel bestuur een verwaarloosde puinhoop. Hij was zich daar heel goed van bewust en wist zich te omringen met een merkwaardige  commissie voor schone kunsten die bestond uitsluitend uit kunstenaars. Daarenboven werd er een cultuurattaché aangesteld om zijn beleid te ondersteunen. Daan Anthuenis, pas afgestudeerd als kunsthistoricus en filosoof kreeg de job. Een jong en dynamisch element dat zich, op een braak kunstterrein, kon uitleven.

Kunst toegankelijk maken voor het grote publiek was het motto waar iedereen zich enthousiast kon in vinden. De deuren van de Academie voor Schone Kunsten werden open gegooid.

Al vlug bleek tevens dat de dorpel van het museum voor velen te hoog was.  Het openluchtmuseum Middelheim was een voorbeeld hoe het anders kon. Naar dit voorbeeld ontstond de idee om Kunst op straat te zetten, dus Kunst in de Stad. Met de statuten van de Middelheimpromotors als voorbeeld werden de teksten aangepast voor Kunst in de Stad. Dit was natuurlijk, met de steun van de commissie, een droomkluif voor Daan Anthuenis.

Iedereen, ook de politiekers, vonden dit een fantastisch initiatief.

Met als gevolg dat, bij de installatie, de oorspronkelijke initiatiefnemers, zoals Schepen Pros Matthys, Daan Anthuenis, Karel Mechiels  en ik zelf op de laatste rij stonden, met als resultaat dat er niets meer gebeurde.

Na 5 jaar wachten, op niets, werden we het beu. Daan Anthuenis,Karel Mechiels, Pros Matthys en ik zelf pleegde een coup op de algemene vergadering. We maakte grote kuis en ontsloegen alle non actieve politiekers uit het bestuur van de stichting. Tegen alle voorspellingen in, en met alleen de kracht van de overtuiging, kreeg Kunst in de Stad een nieuw leven.

Theo Meert werd voorzitter en ik mocht hem als ondervoorzitter steunen

Het vervolg kan u uitvoerig lezen in een merkwaardig artikel van Daan Anthuenis in het boekje 20 jaar Kunst in de Stad?

Kunst in de Stad moet Daan Anthuenis, voor zijn inbreng, erkentelijk zijn.

Rik Bosteels

Drie Koningen 2018