2010 Hugo BESARD

2010 Hugo BESARD, 33 stuks, s' Werelds vraatzucht (Tibeerts muizeval), 13x27cm