2010 Hugo BESARD

2010 Hugo BESARD, 33 stuks, 's Werelds vraatzucht (Tibeerts muizenval), 13x27cm