Geschiedenis

Oprichting 1972-1973

De vzw Kunst in de Stad is opgericht door Pros Matthys, Schepen van Cultuur van de stad Sint-Niklaas. Hij had het idee om kunstwerken en beelden aan te kopen en te plaatsen op de pleinen en in de straten van de stad. Aan dit project gingen veel gesprekken vooraf met allerlei vertegenwoordigers van instellingen. Langzaam groeide het enthousiasme voor deze vzw. En zo vond op 7 februari 1973 de stichtingsvergadering plaats in het stadhuis. De definitieve statuten verschenen in het Belgische Staatsblad op 17 juli 1973. De vzw Kunst in de Stad was een feit.

Na deze enthousiaste oprichting was er niets meer. Dit voor meer dan 5 jaar. In 1979 was daar plots een herboren Kunst in de Stad. Aan deze glorierijke wederopstanding ging een vrij lange periode van informele contacten, gezamelijk overleg in stilte en lobbyen vooraf. Rik Bosteels speelde in deze periode een belangrijke rol. Uit deze veelvuldige gesprekken groeide bij een aantal enthousiaste mensen de overtuiging dat de rijke mogelijkheden die in de doelstellingen van Kunst in de Stad zaten, niet onbenut mochten blijven.

Zo stelt de stichting Kunst in de Stad, een 'vereniging zonder winstgevend doel' zich zeer zelfstandig op. Zij wil werken los van het stadsbestuur, maar in de beste verstandhouding.

De wonderjaren: 1979 - 1996

Merkwaardig hoe de vzw Kunst in de Stad, die gestart is zonder middelen en trots subsidiëring weigerde, bijna onmiddellijk tot een verwondering en bewondering wekkende activiteit komt.
Het lag in de bedoeling van de raad van beheer om telkens om de twee, drie jaar een beeld aan te kopen.

Kunst in de Stad heeft het omgekeerde gedaan: meer geven dan beloven. Want nu, na al die jaren werking staan er in de stad een vijftigtal beelden gerealiseerd door of ten minste in samenwerking met Kunst in de Stad.

Er is ook wat men zou kunnen noemen 'de verborgen werking'. Zoals de zorg voor het atelier van Werner Heyndrickx. In het bijzonder bedoelen wij de activiteit van Kunst in de Stad om openbare ruimten (musea, kerken, OCMW's en ziekenhuizen) artistiek rijker en menselijk aantrekkelijker te maken door het aanbrengen van vele waardevolle kunstwerken.

De mirakelmakers

Hoe kan Kunst in de Stad dit alles realiseren. Er zijn veel positieve elementen die van buitenaf meewerken. Zo zijn er milde schenkers, de vele artiesten die een werk gratis ter beschikking stelden, de grafici die hun prenten ter beschikking stellen. Er is de vereniging van Foor-, Marktkramers en Standwerkers die sinds het eerste jaar (ook tijdens de dode periode!) een deel van hun feestmarkten aan de Stichting geeft. Dankzij hen kon Kunst in de Stad snel tot een eerste realisatie komen. Er zijn nog andere kunstbeschermers: bedrijven en onbekende privé-personen.

Toch moeten wij een persoon met dankbaarheid noemen: mevrouw Marcelle Albert die schitterend werk van haar man, Ernest Albert, schonk.

Toch is het zo dat die ononderbroken reeks mirakels hoofdzakelijk het werk is van een hecht team onder leiding van Theo Meert. Hij is ook goed omringd. Denise Kaspendakis - die Hugo Steenwegen opvolgde - is een exemplarische secretaris met een hardnekkige werkkracht, Karel Mechiels is de voortdurend (op de achtergrond) aanwezige artistieke en menselijke inspirator, Daniël De Smet heeft alle kwaliteiten van een deskundig adviseur. De andere leden van het dagelijkse bestuur hebben wij al genoemd: Rik Bosteels, Maurice Rouvroy.

Zijn dan alle doelstellingen van Kunst in de Stad op een ideale wijze vervuld?
De vraag stellen is het antwoord geven: de massale concrete belangstelling van de burger blijft nog steeds achterwege. De inwoners moeten gedurende de komende jaren de stichting gaan beschouwen als hun stichting, als hun vereniging. De realisaties van de stichting moeten de realisaties van de bewoners worden. Onze doelstelling op middellange termijn is te komen tot enkele duizenden leden. De stad telt ongeveer 22.000 gezinnen.
Dit streefgetal is zeker niet bereikt. Maar wat doet men eraan?
Toch moet men daar tegenover stellen dat de beelden in het volksleven van de stad zijn opgenomen.

Slot

Misschien wel het mooiste eresaluut dat men aan Kunst in de Stad kan brengen is "wijzen" naar de inspirerende invloed die zij uitoefent op andere gemeenten in het Land van Waas. Nog nooit waren er zoveel openluchttentoonstellingen voor beeldhouwwerk als de laatste tien jaar in de regio. Nog nooit werden er zovele beelden geplaatst in Temse, Sint-Gillis, Stekene, Kruibeke en noem maar op.