Sponsor worden ?

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Sympathisant van Kunst in de Stad,

 

Mogen we  VZW “Kunst in de Stad” even aan u voorstellen? VZW  “Kunst in de Stad” heeft als doelstelling het openbaar kunstbezit in de stad Sint-Niklaas uit te breiden en zo het stadsbeeld te verfraaien met monumentaal beeldhouwwerk. Als u door de stad wandelt, merkt u dat      Sint-Niklaas over een schitterend patrimonium qua beeldhouwwerk beschikt.

Info over onze VZW vindt u op onze website.

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij op maandag 18 oktober 2021 om 20.00u  in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas een evenement.

Het concrete programma wordt later medegedeeld.

Voor deze “bijzondere” avond durven we rekenen op uw financiële steun.

U begrijpt dat wij het enorm zouden appreciëren, mocht u ingaan op één van de sponsorvoorstellen die wij voor u hebben uitgewerkt. (zie bijlage)

Alvast bedankt voor uw positieve reactie op onze vraag,

 

Met hoogachting,

Namens het bestuur,