Sponsor formulier

KUNST in de STAD: Concert 18 oktober 2021

De heer (mevrouw)    …………………………………………………………………………………………..

Firma (instelling)        .………………………………………………………………………………………….

Adres              :           …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Telefoon         :           .………………………………………………………………………………………….

E-mail             :           …………………………………………………………………………………………..

O  plaatst een advertentie in de brochure van het concert Kunst in de Stad

  1. schrijft hiervoor 75 euro over met vermelding ‘advertentie concert Kunst in de Stad 2021’
  2. schrijft hiervoor 100 euro over met vermelding ‘advertentie concert Kunst in de Stad 2021’

en krijgt naast publiciteit in brochure ook naamsvermelding + logo met link op website:

http://www.kunstindestad.be/about/sponsors

O  advertentie wordt digitaal bezorgd op: info@kunstindestad.be

O  bestelt hierbij …… kaarten voor het concert aan 25 euro

Schrijft hiervoor een totaal bedrag van …………… over op rekening BE15 3930 0531 9430 van

Kunst in de Stad,

 

Handtekening opdrachtgever

 

…………………………………….

 

De brochure met uw publiciteit wordt uitgedeeld aan de aanwezigen vóór het concert en tevens bezorgd aan de adverteerders.

Dit formulier graag vóór 10 september 2021 bezorgen aan:

 

Jean-Marie Van Gavere, Hemelaerstraat 25, 9100 Sint-Niklaas

                                      of via info@kunstindestad.be          

 

 

i.s.m. Stadsbestuur Sint-Niklaas