Sponsor formulier

KUNST in de STAD: CONCERTGALA

 

De heer/mevrouw :    …………………………………………………………………………………………..

Onderneming  :          .………………………………………………………………………………………….

Adres              :           …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Telefoon/Gsm :           .………………………………………………………………………………………….

E-mail             :           …………………………………………………………………………………………..

BTW-nr.           :            …………………………………………………………………………………………..

 

Plaatst/hernieuwt een advertentie in de brochure van het concertgala Kunst in de Stad

 

O schrijft hiervoor 75 euro over met vermelding ‘advertentie concertgala Kunst in de Stad 2021’

O schrijft hiervoor 100 euro over met vermelding ‘advertentie concertgala Kunst in de Stad 2022’

en krijgt naast publiciteit in brochure ook naamsvermelding + logo met link op website:

http://www.kunstindestad.be/about/sponsors

O  behoudt publiciteit 2021

O  advertentie wordt digitaal bezorgd op: info@kunstindestad.be

O  bestelt hierbij …… kaarten voor het concertgala aan 25 euro

 

Schrijft hiervoor een totaal bedrag van …………… over op rekening BE15 3930 0531 9430 van

Kunst in de Stad,

 

Handtekening opdrachtgever

 

 

…………………………………….

 

 

De brochure met uw publiciteit wordt uitgedeeld aan de aanwezigen vóór het concertgala en tevens bezorgd aan de adverteerders.

 

 

Dit formulier graag vóór 26 september 2022 bezorgen via info@kunstindestad.be      

 

 

Info : M. De Bruyne 0474/57.13.35

 

 

 

 

i.s.m. Stadsbestuur Sint-Niklaas