Sponsor formulier

 

 

KUNST in de STAD: Concert Kuijken-kwartet

 

De heer (mevrouw)    …………………………………………………………………………………………..

Firma (instelling)        .………………………………………………………………………………………….

Adres              :           …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Telefoon         :           .………………………………………………………………………………………….

E-mail             :           …………………………………………………………………………………………..

BTW nummer :           …………………………………………………………………………………………..

 

O  hernieuwt publiciteit in de brochure van het concert Kunst in de Stad

  1. schrijft hiervoor 75 euro over met vermelding ‘publiciteit Kunst in de Stad 2024’
  2. schrijft hiervoor 100 euro over met vermelding ‘publiciteit Kunst in de Stad 2024’

en krijgt naast publiciteit in brochure ook naamsvermelding + logo met link op website:

http://www.kunstindestad.be/about/sponsors

 

O  behoudt publiciteit 2023

O  publiciteit wordt digitaal bezorgd op: info@kunstindestad.be

O  bestelt hierbij …… kaarten voor het concert aan 25 euro

 

Schrijft hiervoor een totaal bedrag van …………… over op rekening BE15 3930 0531 9430 van

Kunst in de Stad,

 

Handtekening opdrachtgever

 

…………………………………….

 

De brochure met uw publiciteit wordt uitgedeeld aan de aanwezigen vóór het concert en tevens bezorgd aan de adverteerders.

 

 

 

 

Dit formulier graag vóór 30 augustus 2024 bezorgen via info@kunstindestad.be      

 

 

i.s.m. Stadsbestuur Sint-Niklaas