Sponsors Concert maandag 14 oktober 2019 om 20 uur

Sint-Niklaas,

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Sympathisant van Kunst in de Stad,

Mogen we  VZW “Kunst in de Stad” even aan u voorstellen? VZW  “Kunst in de Stad” heeft als doelstelling het openbaar kunstbezit in de stad Sint-Niklaas uit te breiden en zo het stadsbeeld te verfraaien met monumentaal beeldhouwwerk. Als u door de stad wandelt, merkt u dat Sint-Niklaas over een schitterend patrimonium qua beeldhouwwerk beschikt. Na de beeldengroep “Johanna en Margaretha van Constantinopel  1217”, waarvoor we in 2018 de cultuurprijs stad Sint-Niklaas ontvingen, willen we binnenkort een nieuw beeldhouwwerk voorstellen aan het publiek.

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij op maandag 14 oktober 2019 om 20.00u  in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas een evenement. Ditmaal opteren we voor de première van het balletgala gedanst door: C° Les Coryphées - Stichting Klassieke Dans met special guest Alan Weiss aan de piano.

op het programma:

  • Pas de Quatre - Compositie: Cesare Pugni - Choreografie: Jules Perrot
  • Sonate Op.109 - Compositie: Ludwig van Beethoven - Choreografie: Ian Steyn du Toit - Live gespeeld op piano door Koningin Elisabethwedstrijd finalist Alan Weiss
  • Pas de deux uit Kermesse à Bruges - Compositie: Holger Paulli - Choreografie: August Bournonville
  • Masquerade - Compositie: Aram Kachaturian - Choreografie: Ian Steyn du Toit

Voor deze “bijzondere” avond durven we rekenen op uw financiële steun.

U begrijpt dat wij het enorm zouden appreciëren, mocht u ingaan op één van de sponsorvoorstellen die wij voor u hebben uitgewerkt vanaf 75 euro. (zie bijlage)

Alvast bedankt voor uw positieve reactie op onze vraag,

 

Met hoogachting,

Namens het bestuur,

 

Dirk Van den Broeck                                     Veerle Van Goethem                   Martina Buys

Voorzitter                                                          Secretaris                                      Penningmeester

 

Formulier sponsors 2019