BUSTE KAREL MECHIELS

BUSTE KAREL MECHIELS (ALBERT TERSAGO)

Leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Mechelen en daarna directeur aan de Academie te Sint-Niklaas.

Kunst is en blijft 'zoals het leven zelf' een ontdekkingtocht', en zo hoort het ook.

Albert TERSAGO (1947-2019)

Geboren te Sint-Niklaas op 2 juni 1947
Overleden te Beveren op 26 oktober 2019

Studies

Volgde de ateliers tekenen en beeldhouwen

-aan de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas

-aan het Hoger Sint-Lucas Instituut te Gent

-aan de Koninklijke Academie en Instituut te Antwerpen.

Sinds 1975 leraar aan de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas.

 

Albert Tersago is een beeldhouwer die een bijzonder grote aandacht heeft voor de aspecten van het metier.  Hij weet dat zelfs het grootste talent tijd, veel tijd nodig heeft om de geheimen van de matière te ontdekken.

Albert Tersago is een stille werker. Traag en gestaag vervolmaakt hij zichzelf. Deze beheerste, bedongen ontwikkeling kan men ook aflezen uit zijn werk : hij houdt van synthetische, gesloten vormen waarbij de oppervlaktespanning maximaal wordt nagestreefd met het behoud van gevoeligheid van toets.

Belangrijkste is echter dat Albert Tersago een sterkte persoonlijkheid is zonder opvallende uiterlijkheden, maar met een intense innerlijke gelatenheid.

Kunst in de Stad, 20 mei 1989