CIRKEL IN CIRKEL

CIRKEL IN CIRKEL (HILDE VAN SUMERE)

 

Men kan er op deze drukke rotonde niet naast kijken. Door zijn grote afmetingen en felle kleur heeft dit geometrisch-abstract beeld een enorme signaalwaarde. Het is vervaardigd uit gelakt plaatstaal. Bij nader toezien is ‘Cirkel in cirkel’ een complex beeld. Beide cirkels zijn getorst en nauw met elkaar verbonden. De ene cirkel lijkt de andere te omhelzen. Man en vrouw, mensen die elkaar nodig hebben en samen een sterke eenheid vormen. Maar de cirkels zijn niet in zichzelf gekeerd, zij zijn niet gesloten. Zijn staan open voor andere mensen en voor nieuwe ideeën. Daardoor verkondigt de kunstenares aan de hele gemeenschap een mooie boodschap: wees solidair en sluit de ander niet uit.

 

Hilde VAN SUMERE (1932-2013)

Geboren te Beersel op 15 oktober 1932
Overleden te Asse op 13 mei 2013

Studies

1958-1964 : Académie Royale des Beaux Arts de la ville de Bruxelles.
1965-1966 : Assistente van leraar Jacques Moeschal.

Het beeldhouwwerk van Hilde Van Sumere wordt getypeerd door een krachtige soberheid. Soms monumentaal, dan weer kleiner, bestaat het telkens uit composities met een heldere, geometrische vormgeving. Haar abstracte objecten, vaak in marmer, soms in staal, polyester of plexiglas, geven blijk van en zeldzaam vakmanschap en weerspiegelen haar persoonlijke visie.

Sinds 1995 is Hilde Van Sumere lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Ze verwierf internationale faam en kreeg tal van onderscheidingen. Haar werken maken deel uit van private en publieke collecties in binnen - en buitenland en sieren vaak bijzondere sites.

Kunst in de Stad, 05 december 1998