KLOMPENMONUMENT

KLOMPENMONUMENT (HERMAN VAN SNICK)

Ter gelegenheid van 700 jaar Nieuwkerken, in 1994, werd het monument opgericht met 700 klompen. Elk jaar zou er een klomp worden bijgeplaatst. Dit kunstwerk is een hulde aan een eeuwenoud ambacht in Nieuwkerken waarin een eeuw geleden nog meer dan drieduizend arbeiders werkzaam waren in niet minder dan 215 familiale klompenmakersbedrijfjes. Wie hierover nadenkt kan niet bijna niet vatten hoe snel de tijden veranderen, laat staan hoe de toekomst er voor de volgende generatie uit zal zien.

HERMAN VAN SNICK

Herman van Snick was een zoon van boekhouder Gustave Van Snick en van Stephanie Bellon. Tijdens de Eerste Wereldoorlog week het gezin uit naar Engeland.

Rond 1930 begon hij rechtenstudies aan de Rijksuniversiteit Gent. Tijdens zijn studententijd werkte hij mee aan het tijdschrift Prisma en was redacteur bij Neohumanisme, het tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Gent. In 1936 en 1937 publiceerde hij ook zijn eerste dichtbundels in het tijdschrift Cahiers van de Waterkluis.

In 1937 studeerde hij af als doctor in de rechten en vestigde zich als advocaat in Antwerpen.

In 1939 trouwde hij in Schaarbeek met Lucienne Briot.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij aan bij het Verzet en werkte mee aan het clandestien Antwerps sluikblad De vrijheid, waarin hij gedichten publiceerde die tot de zeldzame verzetsliteratuur behoren.

Van 1945 tot 1957 was hij substituut van de procureur des Konings en vervolgens vrederechter voor de kantons Diksmuide en Nieuwpoort. In 1957 werd hij vrederechter in Vilvoorde.

Nieuwkerken, 1994