Mijmerende muze (Jan Alfons Keustermans)

34. MIJMERENDE MUZE (Jan Alfons Keustermans)

Hoog boven de Hospitaalstraat zien we een overdekte voetgangersbrug. Zij verbindt de twee delen van het AZ Nikolaas, eertijds “Maria Middelares” en “Stadskliniek” genoemd. Ervoor, aan de linkerkant, zien we straks, achter een imposant ijzeren hek, het kleurrijke Moerlandkasteel dat sinds 1976 is beschermd. Hier is een zaal te bewonderen met muurschilderingen van Egyptische hiëroglyfen. Tegen de zoldering is een kopie te zien van de dierenriem van de Osiristempel in Denderah. Enkel te bezoeken na afspraak.
Alvorens we deze gebouwen voorbijgaan, trekt aan de kant waar we wandelen, het beeld ‘Mijmerende Muze’ onze aandacht.

Dit ingetogen en toch zeer levensechte bronzen beeld is oorspronkelijk in 1978 door Jan Alfons Keustermans ontworpen als grafmonument voor Mark Macken, zijn leermeester aan het Hoger Instituut te Antwerpen. Geschokt door diens plotse overlijden heeft hij een beeld gemaakt dat niet de vergankelijkheid van het lichaam maar de onsterfelijkheid van de muze symboliseert.

De soepele, natuurlijke vormen van het lichaam zijn gestileerd maar wel zeer duidelijk herkenbaar. De kunstenaar gaat daarbij heel doordacht te werk. Hij neemt bij het stileren geen afstand van de natuur maar gebruikt haar vormen als instrumenten om te komen tot de gedachte die hij wil uitdrukken. Het blijft een zoeken naar evenwicht tussen materie en geest. Keustermans’ beeldhouwwerk is overwegend monumentaal met een figuratieve vormentaal.

De voorovergebogen houding met opgetrokken knieën, het tedere gebaar van de handen en de gelaatsuitdrukking van het meisje getuigen van droefenis, overgave en bezinning. Schoonheidsontroering is hier geen ijdel woord.

KEUSTERMANS Jan Alfons (1940)

Kunst in de Stad - 7 september 1985