BUSTE ROMAIN DE VIDTS

BUSTE ROMAIN DE VIDTS (WERNER HEYNDRICKX)

Het romantische stadspark telt een grote variatie aan planten en bomen uit alle werelddelen. Dicht bij de uitgang aan de Parklaan, aan een wandelweg in het park, staat een klassieke buste: het ‘portret van Romain De Vidts’, burgemeester van Sint-Niklaas van 1947 tot 1962. Het beeld is gemaakt in opdracht van het stadsbestuur en uitgevoerd door stadsgenoot Werner Heyndrickx.

Onder het beleid van burgemeester  Romain De Vidts is de toegang naar het centrum van Sint-Niklaas ontsloten door het aanleggen van de Parklaan. Tegelijkertijd wordt de stad eigenaar van het historische Walburgkasteel en het omliggende park, dat is omgedoopt tot  ‘Romain De Vidtspark’.

De kunstenaar Werner Heyndrickx is een meester in het vervaardigen van realistische portretten. Daarbij weet hij ook het karakter van de geportretteerde uitstekend weer te geven.

Werner Heyndrickx is veeleisend bij het tot stand komen van zijn werk. Ieder detail heeft zijn waarde en zijn exacte functie in het geheel. Omwille van dit streven naar perfectie werkt hij steeds met een vaste bronsgieter en hecht hij veel belang aan de patina van het beeld.

 

HEYNDRICKX Werner (1909 – 1986)

 

Werner Heyndrickx is een beeldhouwer van portretten en figuren.  Zijn vader, Jozef Heyndrickx, was steenkapper.  Opleiding aan de academies van Sint-Niklaas en Antwerpen en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen in het atelier van Ernest Wijnants.  Leraar beeldhouwen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas en aan het Hoger Instituut te Antwerpen.

Het atelier van Werner Heyndrickx was gelegen vlak bij het kerkhof van Tereken.  Voor het bronsgieten deed hij beroep op een vaste bronsgieter, Achiel Vindevogel, in Zwijnaarde.  Hij hechtte ook veel belang aan de patina van een beeld.

Vooral in zijn vroege werken is duidelijk de invloed zichtbaar van zijn leraars, Arthur Dupon en zeker van Ernest Wijnants: in de monumentaliteit en in de herleiding van een beeld tot een aantal gestileerde vlakken.  Deze eerder synthetiserende stijl is te herkennen in de sobere apostelbeelden die Werner Heyndrickx maakte voor de Christus Koningkerk te Sint-Niklaas.  Al zijn de hoofden, de handen en de voeten met precisie en detaillering uitgewerkt, de verticale plooien zijn gestileerde vlakken.  In de beelden  ‘Contemplatie’ en ‘Familie’ is deze stilering eveneens duidelijk.

De portretten van Werner Heyndrickx getuigen van een scherpe waarneming.  Zij zijn het resultaat van een blijvend zoeken naar een trefzekere gelijkenis en het karakter van de geportretteerde.

Hij nam deel aan heel wat tentoonstellingen in binnen- en buitenland: te Antwerpen, Gent, Luik, Namen, Parijs, Praag en Bratislava. Prijzen: de ‘Godecharleprijs’, de ‘Van Leriusprijs’, de ‘Prijs Doutrelon de Try’ en de ‘Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Beeldhouwkunst’.

Kunst in de Stad toont van Werner Heyndrickx een vijftiental werken.

 

Kunst in de Stad, 13 juni 1987