BEELDENGROEP KINDEREN

BEELDENGROEP KINDEREN (FRANS HEIRBAUT)

De beeldengroep van acht (klein)kinderen is uitgevoerd in plaaster. Hun leeftijd varieert van peuter tot puber. Zij zijn levensecht uitgebeeld, zij kijken elk apart voor zich uit en staan symmetrisch opgesteld. Het lijkt een klassiek theater geflankeerd door twee zuilen. Bij nader toezien is de rechtse zuil een bundel van gebroken stammen, wellicht het gevolg van een storm. Dit detail stemt tot nadenken: hoe zal de toekomst van deze kinderen eruit zien? Tederheid en geborgenheid staan in contrast met de bekommernis over de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Een gevoel dat elke ouder en grootouder zeker zal herkennen.

HEIRBAUT Frans (1948)

Frans Heirbaut is de zoon van beeldhouwer Gisleen Heirbaut. Hij volgt de patroonsopleiding steen- en marmerbewerken (1969) en behaalt te Sint-Niklaas het diploma hoger kunstonderwijs beeldhouwen (1974) en tekenen (1975). In het European Centre for Craftsmen te Venetië studeert hij restauratietechnieken (1979). In Sinaai wordt in 1990 ‘De schaapherder’ met een volksfeest ingehuldigd.

1990