LOUIS PAUL BOON

LOUIS PAUL BOON (FRANS HEIRBAUT)

Dit beeld, geflankeerd door treffende teksten, is in 2003 op dit pleintje geplaatst naar aanleiding van 25 jaar C.C. Boontje. Het is een realistisch portret van een uitzonderlijke persoonlijkheid. Een vernieuwer die 'de mensen een geweten schopt'. Zijn literair talent en sociaal engagement, zijn scherpzinnigheid en mildheid, zijn ironie en melancholie laten niemand onberoerd. Het literair nalatenschap en het gedachtegoed van de schrijver zijn diep gegrift in het collectief geheugen van Vlaanderen.

HEIRBAUT Frans (1948)

Frans Heirbaut is de zoon van beeldhouwer Gisleen Heirbaut. Hij volgt de patroonsopleiding steen- en marmerbewerken (1969) en behaalt te Sint-Niklaas het diploma hoger kunstonderwijs beeldhouwen (1974) en tekenen (1975). In het European Centre for Craftsmen te Venetië studeert hij restauratietechnieken (1979). In Sinaai wordt in 1990 ‘De schaapherder’ met een volksfeest ingehuldigd.

CC Boontje, 12 mei 2003