BUSTE PROS MATTHYS

BUSTE PROS MATTHYS (FRANS HEIRBAUT)

Als schepen was Pros Matthys een uiterst gedreven man. En hij was niet aan zijn proefstuk toe. Als Schepen van Cultuur van Sint-Niklaas heeft hij in 1973 een gedurfd initiatief genomen. Hij is de bedenker en oprichter van Kunst in de Stad. Daardoor zijn er in de loop der jaren tientallen kunstwerken in de publieke ruimte geplaatst. Een cultureel project, waarvan iedereen volop kan genieten. Dit portret getuigt van de beheerste vakkundigheid van de kunstenaar. Doorheen zijn vingertoetsen stralen het doorzettingsvermogen en de energie van de geportretteerde.

HEIRBAUT Frans (1948)

Frans Heirbaut is de zoon van beeldhouwer Gisleen Heirbaut. Hij volgt de patroonsopleiding steen- en marmerbewerken (1969) en behaalt te Sint-Niklaas het diploma hoger kunstonderwijs beeldhouwen (1974) en tekenen (1975). In het European Centre for Craftsmen te Venetië studeert hij restauratietechnieken (1979). In Sinaai wordt in 1990 ‘De schaapherder’ met een volksfeest ingehuldigd.  In 2018 wint hij de Cultuurprijs van de stad Sint-Niklaas voor zijn beeldengroep ‘Johanna en Margaretha van Constantinopel’.

Kunst in de Stad, 23 november 2002