DE WEG NAAR KENNIS

DE WEG NAAR KENNIS (ROBERT VANDEREYCKEN)

Kunstenaar Robert Vandereycken is niet alleen beeldhouwer maar ook graficus, wat duidelijk te merken is aan dit kunstwerk. Het is alsof hij een driedimensionale uitvoering maakt van een gestileerde tekening. Hij vereenvoudigt en structureert de volumes, lijnt de vormen af, deelt ze in en brengt versieringen aan. Het geheel straalt rust en waardigheid uit. Wanneer je tussen de beelden door wandelt, zal je opmerken dat de relatie tussen de beelden onderling verandert telkens je als toeschouwer een andere plaats inneemt. Dit heeft te maken met het feit dat de kunstenaar veel belang heeft gehecht aan de tussenvormen (de ruimte tussen de beelden), waarvan hij als het ware ook een studie heeft gemaakt. Hierdoor wordt de expressie van het beeld nog meer geaccentueerd.

De symbolische betekenis van dit werk ligt voor de hand. Een kind keert zich naar vader en moeder.  Zij laten hun kind voorgaan en geven het in zekere zin een ruggensteun in het leven, evenwel zonder betutteling. De titel verwijst naar de positieve boodschap ervan: de weg naar kennis, waarbij de ouders een cruciale rol spelen in het doorgeven aan hun kind van eigen kennis en ervaring.

Robert Vandereycken heeft het werk uitgevoerd in de techniek van verloren was. Verder werkt hij nauw samen met de bronsgieter. Dit laat hem toe nog enkele details aan te brengen en correcties door te voeren. Voor de kunstenaar is het ook heel belangrijk dat hij het aanbrengen van de patina nauwlettend kan opvolgen.

 

VANDEREYCKEN Robert (1933)
Robert Vandereycken is kunstschilder, tekenaar, graficus en beeldhouwer. Studies aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Hasselt en aan de Nationale Hogeschool voor Architectuur en Sierkunsten in Brussel onder leiding van Paul Delvaux. Leraar en nadien directeur (1976-1988) aan de Stedelijke Academie te Hasselt. Studiereizen naar de USA, Spanje, Denemarken, Rusland, China, Tibet, Japan en Afrika. Opdrachten voor Expo ’58 in Brussel. Samenwerking met de Italiaanse beeldhouwer Mascherini. Werkt in München in het atelier van Kirchner en in het Centre Artistique de rencontres internationales in Nice. Sinds 1996 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Schone Kunsten.

 

Kunst in de Stad - 8 november 2003