FAMILIE

FAMILIE (WERNER HEYNDRICKX)

Aan de kant van de Moerlandstraat staat op een verhoogde groene berm van de AZ Nikolaassite nog een tweede beeld van de Sint-Niklase beeldhouwer Werner Heyndrickx met als titel ‘Familie’. Deze beeldengroep staat ideaal aan de ingang van het ziekenhuis.

De kracht van de genezing hangt niet uitsluitend af van de medische ingrepen en medicatie. De psychologische ondersteuning is voor de patiënt evenzeer levens- noodzakelijk. In deze ondersteuning kan de familie een cruciale rol spelen.

De stijl van Heyndrickx is expressionistisch. Vader en moeder worden zittend uitgebeeld. De moeder zit centraal, ze wordt omarmd door de vader en door het kind. Alle figuren zijn met hoekige trekken weergegeven. De gelaatsuitdrukkingen zijn expressief en vastberaden. Terecht legt de kijker het verband met het werk van de Vlaamse expressionisten uit de tweede Latemse School.

Het kunstwerk bestaat uit een monolietblok, in oorsprong bedacht om uit steen te worden gekapt. Maar een compacte vorm is technisch gezien ook erg geschikt om in brons te worden gerealiseerd. De grijsgroene patina refereert aan het uitzicht van een verweerde rots. De schuine berm waarop de sokkel en het beeld zijn geplaatst, doet denken aan de boeg van een schip.

 

HEYNDRICKX Werner (1909 – 1986)

 

Werner Heyndrickx is een beeldhouwer van portretten en figuren.  Zijn vader, Jozef Heyndrickx, was steenkapper.  Opleiding aan de academies van Sint-Niklaas en Antwerpen en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen in het atelier van Ernest Wijnants.  Leraar beeldhouwen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas en aan het Hoger Instituut te Antwerpen.

Het atelier van Werner Heyndrickx was gelegen vlak bij het kerkhof van Tereken.  Voor het bronsgieten deed hij beroep op een vaste bronsgieter, Achiel Vindevogel, in Zwijnaarde.  Hij hechtte ook veel belang aan de patina van een beeld.

Vooral in zijn vroege werken is duidelijk de invloed zichtbaar van zijn leraars, Arthur Dupon en zeker van Ernest Wijnants: in de monumentaliteit en in de herleiding van een beeld tot een aantal gestileerde vlakken.  Deze eerder synthetiserende stijl is te herkennen in de sobere apostelbeelden die Werner Heyndrickx maakte voor de Christus Koningkerk te Sint-Niklaas.  Al zijn de hoofden, de handen en de voeten met precisie en detaillering uitgewerkt, de verticale plooien zijn gestileerde vlakken.  In de beelden  ‘Contemplatie’ en ‘Familie’ is deze stilering eveneens duidelijk.

De portretten van Werner Heyndrickx getuigen van een scherpe waarneming.  Zij zijn het resultaat van een blijvend zoeken naar een trefzekere gelijkenis en het karakter van de geportretteerde.

Hij nam deel aan heel wat tentoonstellingen in binnen- en buitenland: te Antwerpen, Gent, Luik, Namen, Parijs, Praag en Bratislava. Prijzen: de ‘Godecharleprijs’, de ‘Van Leriusprijs’, de ‘Prijs Doutrelon de Try’ en de ‘Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Beeldhouwkunst’.

Kunst in de Stad toont van Werner Heyndrickx een vijftiental werken.

 

Kunst in de Stad, 24 september 2009