FAMILIE

FAMILIE (WERNER HEYNDRICKX)

Aan de kant van de Moerlandstraat staat op een verhoogde groene berm van de AZ Nikolaassite nog een tweede beeld van de Sint-Niklase beeldhouwer Werner Heyndrickx met als titel ‘Familie’. Deze beeldengroep staat ideaal aan de ingang van het ziekenhuis.

De kracht van de genezing hangt niet uitsluitend af van de medische ingrepen en medicatie. De psychologische ondersteuning is voor de patiënt evenzeer levens- noodzakelijk. In deze ondersteuning kan de familie een cruciale rol spelen.

De stijl van Heyndrickx is expressionistisch. Vader en moeder worden zittend uitgebeeld. De moeder zit centraal, ze wordt omarmd door de vader en door het kind. Alle figuren zijn met hoekige trekken weergegeven. De gelaatsuitdrukkingen zijn expressief en vastberaden. Terecht legt de kijker het verband met het werk van de Vlaamse expressionisten uit de tweede Latemse School.

Het kunstwerk bestaat uit een monolietblok, in oorsprong bedacht om uit steen te worden gekapt. Maar een compacte vorm is technisch gezien ook erg geschikt om in brons te worden gerealiseerd. De grijsgroene patina refereert aan het uitzicht van een verweerde rots. De schuine berm waarop de sokkel en het beeld zijn geplaatst, doet denken aan de boeg van een schip.

 

HEYNDRICKX Werner (1909-1986)
Werner Heyndrickx is een realistisch beeldhouwer van portretten en figuren. Opleiding aan de academies van Sint-Niklaas en Antwerpen en aan het Nationaal Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen (atelier E. Wijnants). Leraar beeldhouwen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas en het Hoger Instituut te Antwerpen (1965).
Prijzen : de ‘Godecharleprijs’, de ‘Van Leriusprijs’, de ‘Prijs Doutrolonde de Try’ en de ‘Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Beeldhouwkunst’.

 

Kunst in de Stad, 24 september 2009