ZITTENDE VROUW

ZITTENDE VROUW (GEORGE GRARD)

De kunstwandeling vertrekt recht tegenover de ‘Dienst voor Toerisme’, die ondergebracht is in de ‘Cipierage’. Dit gebouw uit 1662, gebouwd in renaissancestijl, deed dienst als gevangenis van Sint-Niklaas. Doorheen de jaren werd het meermaals gerestaureerd en deed het dienst als politiebureau, telefooncentrale, rechtbank van eerste aanleg, museum en stadsbibliotheek. Aan de overzijde op de houten promenade staan twee beelden van de hand van George Grard.

De voorkeur van Grard gaat uit naar grote bronzen beelden met als onderwerp het vrouwelijk naakt. Hij wordt sterk geïnspireerd door de klassieke Franse beeldhouw-kunst o.a. Aristide Maillol (1861-1944). Tot midden de jaren vijftig legt hij in zijn zittende, liggende en staande figuren de nadruk op de volle, vrouwelijke vormen. In 1958 komt hierin een kentering met het beeld ‘De Afrikaanse’, dat wordt tentoongesteld op de Wereldexpo van 1958 in Brussel. Hier stileert hij een nieuw beeld: een slanke vrouwenfiguur, langgerekt en minder volumineus.

Een identiek beeld van de ‘Zittende Vrouw’ is te zien in Louvain-la-Neuve op de Place de l'Accueil. Een gelijkend beeld vind je in Brussel, weliswaar van groter formaat én gekleed. Het bevindt zich op de Berlaimontlaan tussen de Nationale Bank van België en de  Sint-Goedelekathedraal.

 

GRARD George (1901-1984)

Georges Grard, geboren in 1901, volgt zijn opleiding aan de Académie des Beaux-Arts te Doornik in tekenen, beeldhouwen en schilderkunst. Hij wordt algemeen erkend als een der grootste figuratieve Belgische beeldhouwers. Hij wint in 1930 de ‘Rubensprijs’ van het Museum voor Schone kunsten in Brussel. Grard sticht in 1931 samen met enkele bevriende kunstenaars, onder wie zijn goede vriend Paul Delvaux, de ‘School van Sint-Idesbald’. De beeldhouwer behaalt in 1935 de ‘Prix de la Roseraie’ in het kader van de Wereldtentoonstelling te Brussel. In 1948 behaalt hij de ‘Prix du Hainaut’ en de ‘Prix Picard de la Libre Académie de Belgique’. In 1967 wordt hij lid van de Klasse der Schone Kunsten, afdeling Beeldhouwwerk van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België waar hij in 1970 de vijfjaarlijkse prijs behaalt ter bekroning van zijn kunstenaarsloopbaan. Het George Grardmuseum in Sint-Idesbald herbergt de gipsen modellen en buiten op het domein Ten Bogaerde, de bronzen beelden.

 

 

Kunst in de Stad, 19 oktober 2013