GERARD GAUDAEN

GERARD GAUDAEN (WINKE BESARD)

Wij stappen verder langs de Parklaan naar het Forum Da Vinci, voorheen het Koninklijk Atheneum. Deze kleine wandeling is de moeite waard. In een perkje nabij de ingang prijkt het beeld van Gerard Gaudaen.

Gerard Gaudaen (1927–2003) is een befaamd Belgisch lino- en houtgraveur. Hij is tekenleraar aan het Koninklijk Atheneum van Sint-Niklaas, leraar houtsnede aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent en van 1983 tot 1991 directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. In Sint-Niklaas was hij mede-oprichter van het Ex-Libriscentrum.

Voor het ontwerp van het beeld ‘Gerard Gaudaen’ beroept Winke Besard zich op bestaand fotomateriaal. Toch overstijgt zij het anekdotische. Haar kenmerk is authenticiteit. Zij kiest resoluut voor de uitdrukking van het essentiële.

Dit beeld, dat als het ware ontspruit uit de ruwe steen, laat de toeschouwer mee denken, mijmeren, zoeken. Het nodigt uit tot ontmoeting met deze minzame, bezadigde man. Tegelijkertijd is het alsof Gaudaen over ‘zijn’ Koninklijk Atheneum waakt. Jonge talenten die er school lopen en een bepaalde verwantschap voelen, kunnen zich dagelijks laten inspireren door deze grote kunstenaar.

  

BESARD Winke (1979)

Winke Besard is de dochter van Hugo Besard, bekend graficus uit Antwerpen. Na haar kunsthumaniora studeert zij ‘Beeldende Kunst, Vrije Kunsten/Beeldhouwen’ aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, waar zij leerling is van o.a. Wilfried Pas. De waardering voor haar werk is groot. Ze ontvangt meerdere prijzen zoals de ‘Eerste prijs Werminval vzw’ (2003), de ‘Eervolle vermelding Prijs voor Beeldhouwkunst Marc Macken’ (2004), de eerste prijs én publieksprijs ‘1e triënnale Brasschaat’ (2005) en een eervolle vermelding voor de prijs  ‘Erkenning van Verdienste Ernest Albert’, Mechelen (2008). Op de begraafplaats Heimolen te Sint-Niklaas staat haar ontroerend beeld ‘Tussen hoop en vertwijfeling’ (2008).

 

Kunst in de Stad, 13 oktober 2013