GERARD GAUDAEN (WINKE BESARD)

28. GERARD GAUDAEN (WINKE BESARD)

Rechts van het Reynaertbeeld bevindt zich een deel van het park waar het groen vrij spel lijkt te hebben. Het gaat hier om een natuurproject. De oude bomen zijn geveld en een grote variatie van lage struiken en bomen, inclusief insecten en vogels, is in de plaats gekomen. Van biodiversiteit gesproken!
Langsheen dit natuurproject wandelen we tot aan het kruispunt waar we opnieuw oversteken en zo’n vijftal minuutjes verder stappen langsheen de Parklaan. Ter hoogte van de Clement Heirmanstraat, zien we de lokalen van het Koninklijk Atheneum. Deze kleine wandeling is de moeite waard. Het is daar dat het beeld van Gerard Gaudaen ons wenkt.

Gerard Gaudaen werd geboren in Sint-Niklaas in 1927 en overleed er in 2003. Hij was een befaamd Belgisch lino- en houtgraveur en ontwerper van ex-librissen, een eigendomsmerk dat in een boek kon gekleefd, gestempeld of gestanst worden ter preventie van diefstal. Hij volgde een opleiding aan de Academies van Sint-Niklaas en Gent en aan het NHISKA. Als tekenleraar van het Koninklijk Atheneum van Sint-Niklaas en later als medeoprichter van het Ex-Libriscentrum te Sint-Niklaas, werd hij gekend en geliefd in diverse kunstkringen in Sint-Niklaas. In 2013 hield VZW Kunst in De Stad een herdenkingsjaar ter ere van Gerard Gaudaen.

Winke Besards kenmerk is authenticiteit. Ze kiest hierbij resoluut voor de uitdrukking van het essentiële. In haar ruwere aanpak, waarbij overbodige details weggelaten worden, herkent men het scheppende van haar beelden. Ook haar beeldhouwwerk ‘Tussen Vertwijfeling en Hoop’ uit 2008 op de begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas, getuigt hiervan. Dit werk, ontstaan vanuit een intuïtief gevoel, beeldt een innerlijke strijd uit en heeft net daardoor zo’n sterke zeggingskracht.
Winke Besard gaat opgelegde patronen uit de weg. Haar sculpturen ademen en nemen hun ruimte in alsof het vanzelfsprekend is. Voor het ontwerp van het beeld ‘Gerard Gaudaen’ diende Besard zich te beroepen op bestaand fotomateriaal. Dit werk, dat als het ware ontspruit uit de ruwe steen, laat de toeschouwer mee denken, mijmeren, zoeken. Het noopt de toeschouwer tot ontmoeting. Tegelijkertijd is het alsof Gaudaen over ‘zijn’ Koninklijk Atheneum waakt, de school waar hij jarenlang tekenleraar was. Jonge talenten die er school lopen en mogelijks een zeker verwantschap voelen, kunnen zich dagelijks laten begroeten door Gerard Gaudaen.

BESARD Winke (1979)
Winke Besard, dochter van Hugo Besard, bekend graficus uit Antwerpen met internationale faam, volgt haar hoger middelbaar onderwijs aan ‘De Kunsthumaniora’ te Antwerpen, afdeling Vrije Beeldende Kunst. Gaat nadien ‘Beeldende Kunst, Vrije Kunsten/Beeldhouwen’ volgen aan het KASK te Antwerpen, waar zij leerling is van onder andere Wilfried Pas. Initiële lerarenopleiding van academisch niveau. Sinds ze is afgestudeerd, ontving ze reeds meerdere prijzen zoals: de ‘Eerste prijs Werminval vzw’ in 2003, een ‘Eervolle vermelding Prijs voor Beeldhouwkunst Marc Macken’ in 2004, de eerste prijs én publieksprijs ‘1e triënnale Brasschaat’ in 2005 én een eervolle vermelding op de ‘prijs Erkenning van Verdienste Ernest Albert’ Cultuurcentrum Mechelen in 2008.

Kunst in de Stad, 13 oktober 2013