PASTOOR GORDIJN

PASTOOR GORDIJN (AUGUST NOBELS)

De brede Hofstraat wordt geflankeerd door grote schoolgebouwen, een parochiecentrum en een woonzorgcentrum. Het is daar, in de onmiddellijke nabijheid van het Mariabeeld, dat het portret van Pastoor Gordijn (1862-1939) in al zijn eenvoud staat.

Deze priester van de Onze-Lieve-Vrouwparochie volgt de sociaal bewogen pastoor De Meerleer op. Gordijn zet het sociaal werk van zijn voorganger verder. Hij laat zich portretteren door August Nobels, priester-beeldhouwer en oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog.

Pastoor Gordijn is uitgedost met de Romeinse halsboord, die bij de traditionele priesterkleding hoort. Hij wordt uitgebeeld met een ietwat kalend voorhoofd, aandachtige ogen en met karaktervolle trekken om de mond. Deze priester straalt empathie en minzaamheid uit. Alvast een realistisch portret.

 

NOBELS August (1884-1938)
August Nobels, priester-beeldhouwer-tekenaar, stamt uit het bekende geslacht Nobels, een vooraanstaande familie van de stad. Zijn oom is de bekende schilder Jozef Janssens de Varebeke, wiens portretten het stadhuis sieren. Priesteropleiding en doctor in het kerkelijk recht (1911). Aalmoezenier in Eerste Wereldoorlog. Ridder in de Kroonorde. Leraar in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Als begaafd autodidact-beeldhouwer realiseert hij portretten en bas-reliƫfs. Ontwerpt de reus Nicodemus voor de grote praalstoet te Sint-Niklaas ter gelegenheid van het eeuwfeest van Belgiƫ (1930).

 

Kunst in de Stad, 8 november 2003