REYNAERT DE VOS

REYNAERT DE VOS (ALBERT POELS)

We kiezen nu de andere zijde van de Parklaan via het nabijgelegen zebrapad aan de bushalte en wandelen op het brede voetpad van het stadscentrum naar rechts. Een eindje verder langsheen het stadspark merken we een plantsoen met een grote rechthoekige vijver. Hier duikt de beroemde rode schelm op: ‘Reynaert de Vos’.

In het Waasland is Reynaert bijzonder populair en in het stadspark staat zijn beeld: de sluwe vos in pelgrimspij. Hij is omwille van zijn misdadig gedrag door koning Nobel en zijn hof op boetetocht naar Rome gestuurd. Een robuuste bank omcirkelt de boeteling, die in deemoed de boze wereld met al zijn verlokkingen verzaakt. Zijn oren staan weliswaar vitaal gespitst maar het hoofd gebogen en de ogen gesloten. De vos is uitgerust met een staf, een tas en een pelgrimshoed, die eruit ziet als een aureool van heiligheid achter de rouwmoedige kop. Maar in de gladde, gespannen lijnen schuilen reeds de volgende trucs en plannetjes. De vos heeft duidelijk binnenpretjes. Albert Poels weet de geladenheid van dit moment schitterend weer te geven.

Poels bezoekt vaak de Zoo van Antwerpen, waar hij inspiratie vindt voor het maken van een vos. Zo groeit het idee om het middeleeuwse epos ‘Van den Vos Reynaerde’ (en een Uilenspiegelcyclus, geïnspireerd op het literair werk van Charles De Coster) uit te beelden. Het beeld van ‘Reynaert de Vos’ is gebeiteld in rode harde zandsteen uit Mainz. De bijbehorende ronde bank wordt ontworpen door architect Jozef Willems. Op initiatief van VTB-voorzitter Jozef van Overstraeten wordt het beeld feestelijk onthuld in het bijzijn van de Vlaamse schrijver Stijn Streuvels (1958).

 

POELS Albert (1903-1984)
Albert Poels is een Antwerps beeldhouwer, medaillist en juwelenontwerper. Leert het vak bij zijn vader Jan Poels die ornamentist is te Berchem. Studeert aan de academie te Berchem en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Maker van dierenbeelden, portretten van kunstenaars en figuren uit de folklore zoals het beeld van ‘Lange Wapper’ aan Het Steen in Antwerpen. Ander werk van Poels bevindt zich in het Middelheimpark te Antwerpen.

1958