HET WASE AFVALMONSTER

HET WASE AFVALMONSTER (SVEN DEGRIJSE)

Deze ijzeren roestbruine creatuur is een initiatief van drie leerkrachten van SBSO Baken met medewerking van leerlingen van vijftien scholen.  Het monster toont zich met zijn acht slurven als een echte slokop.  Het is ontworpen aan een reuzenkorf voor zwerfvuil en bermafval.  Vrijwilligers en jeugdorganisaties organiseren immers periodieke opruimacties in het kader van een propere groene gemeente.  De sculptuur draagt bij tot bewustmaking van duurzaam omgaan met milieu.

SVEN DEGRIJSE

Sven Degrijse is initiatiefnemer en coördinator van het kunstproject ‘Het Wase Afvalmonster’ bij De Klavers in Belsele.

De sculptuur werd vervaardigd in samenwerking met leerlingen van vijftien technische scholen.

Niet alleen de artistieke en technische vaardigheden werden ontwikkeld, ook de milieuproblematiek werd onder de aandacht van de jongeren gebracht.

Belsele, 27 maart 2010